Maghain ng Reklamo

Ikaw ba ay naabuso, o may nais idulog na reklamo para maaksyunan ng mga tanggapan ng ating gobyerno (POLO-OWWA at Philippine Embassy) pakisulat lamang ang mga impormasyong hinihingi.

Ano ang kaugnayan ng reklamo?
Browse files
Size limit for each file is 100 MB