Register and Get a Chance to Win a Round Trip Ticket from PAL

Written by Admin
  • Pinterest

Upang tuluyang hikayatin ang mga Pilipino dito sa Qatar na mag-register online para sa OFW Database - isang proyekto ng Embahada, POLO at ng UFOQ upang magkaroon ng kongkretong database ng mga overseas Filipinos dito sa Qatar para sa mga kailangang profiling, reintegration program, at iba pang statistics at layunin ng pamahalaan ng Pilipinas, sinuportahan naman ang kampanyang ito ng Philippine Airlines. Mamimigay ang Philippine Airlines ng walong (8) Round Trip Ticket (Doha-Manila-Doha) para sa maswerting mananalo. 

Narito ang poster para sa mga karagdagang impormasyon. 

Mamimigay ang Philippine Airlines (PAL) ng kabuoang walong (8) Round Trip Tickets para sa mga mananalo mula sa mga nag-register sa OFW Database. Mamimigay ang Philippine Airlines (PAL) ng kabuoang walong (8) Round Trip Tickets para sa mga mananalo mula sa mga nag-register sa OFW Database.


Please click the button below to register: