Family Income Management seminar, gaganapin ng UFOQ ngayong Biyernes

Written by Admin
  • Pinterest

Graphics Design by Pixxelsis Digital Media (www.pixxelsis.com)Graphics Design by Pixxelsis Digital Media (www.pixxelsis.com)

Paano na lang kung bigla kang nasisante sa trabaho mo at wala ka ng ibang option kundi ang umuwi na lamang pabalik sa Pilipinas? Handa ka ba financially? Or maaring hindi ka makakauwi dahil sa may utang ka pang maiiwanan sa bangko rito? Bakit nga ba sa tagal o medyo matagal ka na ring abroad, pero tila baga hindi mo ramdam na may sapat kang ipon, o kaya naka pundar ka ng mga ari-arian o kaya ay kumikitang negosyo at pangkabuhayan? Hindi naman kaya may kailangan ka lang na itama sa iyong spending habit at pamamahala ng iyong pananalapi?

Ito ang pangunahing rason kung bakit maglulunsad ang United Filipino Organizations in Qatar (UFOQ) ng mga serye ng seminar tungkol sa Family Income Management una para sa mga opisyal ng lahat ng mga Filipino organizations na nasa ilalim ng umbrella ng UFOQ, at sa huli sa pagpapatuloy ng serye nitong seminar ay bubuksan para sa mga myembro ng mga organisasyon at iba pang mga kababayan sa Qatar, kaanib man o hindi sa alinmang organisasyon. 

Inaasahan din na magiging regular na bahagi ng programa ng UFOQ-AFJQ Teleradyo ang aspeto ng family income management at iba pang mga topics na may kaugnayan sa finacial literacy. 

Para sa unang batch ng Family Income Management Seminar, gaganapin ito ngayong darating na Biyernes, May 12, 2017 sa ganap na 1:00PM - 6:00PM sa Inihaw Republik Restaurant sa may Hilal. Dahil sa limitadong space at resources, limitado lamang ang bawat batch ng seminar sa 50 participants (first-registered-first served basis).

Kung kaya't hinihikayat ang mga opisyal ng mga recognized organizations na dumalo sa nasabing seminar. Maaari po kayong mag register online.

Para sa mga katanungan o iba pang impormasyon, maaaring kontakin ang mga sumusunod: 

Mr. Ed Alcantara
Chairman, UFOQ Training & Advocacy Committee
Mobile: 5524 1517
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Ailyn Agonia
UFOQ Secretary
Mobile: 5508 1862
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.