Undas Story: Multo sa Pasilyo

Written by Admin
  • Pinterest

November 1, maaga akong pumasok sa opisina, una dahil unang araw ng buwan at pangalawa marami akong mga dapat tapusing trabaho. 

Nilisan ko ang bahay sa Al Mansoura mga bandang 5:00 ng umaga, at palibhasa maaga pa mabilis kong narating ang opisina sa may Westbay area. Halos wala pang tao maliban sa isang gwardiya sa reception. 

Pagka park ko ng kotse, ay tuloy-tuloy akong pumasok sa entrance ng tower, at sumakay ng elevator. Habang papaakyat ang elevator ay nanindig ang aking balahibo. Tila iba ang aking pakiramdam. Bigla ko tuloy naisip na November 1 ngayong araw - piesta ng mga kaluluwa ika nga.. 

Paglabas ko ng elevator at nakakadalawang hakbang pa lang ako sa pasilyo, may naamoy akong amoy bulaklak. Lalo pang nanindig ang balahibo ko. Sa pang-apat kong hakbang mas lalong lumakas ang amoy. 

Mas lalo akong nakaramdam ng takot, sa simoy n rin ng hangin mula sa aircon sa...

Read more: Undas Story: Multo sa Pasilyo

Unverified Online Sellers should be avoided

Written by Ressie S.Fos
  • Pinterest

Selling and buying online is now becoming common among the OFWs in Qatar. In fact, there have been many Facebook groups created offering or allowing online marketing and buying. There is no wrong with this, for as long as sellers and buyers are both verified to be real persons and are transacting in good faith.

IT and Systems Management Committee of the UFOQ Council warns all OFWs in Qatar to be extra precautious in dealing with online sellers especially with those whose identity is unverified. In most cases, these unverified online sellers are:

  1. Not presently residing in Qatar.
  2. Will post attractive products however lack of complete details especially about the seller. Instead, he/she will just note, “those who are interested please PM me.” Once you send a PM inquiry to him/her, then that’s the start of your entrapment to his fraudulent intent.
  3. The items offered for sale are tagged with...
Read more: Unverified Online Sellers should be avoided

Subcategories