Takdang Haba ng Oras ng Pagtatrabaho

Written by Ressie Fos - UFOQ Chairman
  • Pinterest

Takdang Haba ng Oras ng Pagtatrabaho

Marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagtatanong tungkol sa tamang oras ng pagtatrabaho ayon sa Qatar Labor Law.
Ayon sa Article 73 ng Qatar Labor Law, ang standard na haba ng oras ng pagtatrabaho ay dapat hindi lalagpas sa 48 oras kada linggo, maliban na lamang sa buwan ng Ramadan kung saan ang oras ay pinaiksi sa 36 oras kada linggo.

So ilang oras ba dapat magtrabaho kada araw ang isang OFW?

Depende po ito sa bilang ng araw na may trabaho kada linggo o bilang ng day-off. Halimbawa, kung nagtatrabaho sa loob ng 6 working days o may 1 day na off, 48/6 = 8, ibig sabihin dapat makapagtrabaho ng hindi bababa sa 8 oras kada araw para makompleto ang 48 oras kada linggo. Hindi po kasama sa 8 oras kada araw ang interval na oras para sa pahinga, tanghalian (lunchbreak) at prayer, na hindi dapat bababa sa isang (1) oras at hindi naman tataas sa tatlong (3) oras. Gayundin, hindi dapat lumagpas sa limang (5) magkakasunod na oras ang haba ng trabaho bago ang interval na oras ng pahinga.

Halimbawa, 4 oras na work sa umaga, tapos 1 oras na pahinga, luncbreak at prayer, tapos 4 oras na trabaho ulit. Ang kabuoang oras ng trabaho ay 9 oras kasama ang pahinga, lunchbreak, at prayer.

Hindi rin kasama sa 8 oras ng pagtatrabaho ang oras para sa byahe o transportasyon mula sa kampo o accommodation patungo sa worksite at vise-versa.

Legal ba na pagtrabahuhin ng walang pahinga? 

Depende po sa sitwasyon. Ayon sa Article 76 ng Qatar Labor Law, ito po ay legal sa mga sitwasyong pinapahintulutan lamang ng awtoridad para sa mga uri ng trabaho tulad ng mga sumusunod:

  • Yung mga manggagawa para sa paghahanda at pagsasaayos bago at matapos ang takdang oras ng pagtatrabaho.
  • Mga gwardiya at taga-linis.
  • Iba pang uri ng manggagawa na itatakda ng awtoridad kasama ang takdang haba ng oras ng kanilang pagtatrabaho.

Ilang oras ang pinapahintulot na Overtime?

Ayon sa Article 74 ng Qatar Labor Law, pinapahintulutan naman ang ‘overtime’ sa takdang haba ng oras ng pagtatrabaho kung ito’y kailangan ng kumpanya upang maiwasan ang pagkalugi nito (ibig sabihin – sa tawag ng trabaho), aksidente, o ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga sira na dulot ng aksidente. Ganun pa man, hindi dapat lalagpas sa sampung (10) oras ang haba ng pagtatrabaho kada araw. Ibig sabihin, kung ang standard na haba ng oras ng pagtatrabaho ay 8 oras, dapat hindi lalagpas sa dalawang (2) oras ang overtime.

Paano kinukwenta ang bayad para sa ‘Overtime’?

Ayon pa rin sa Article 74 ng Qatar Labor Law, dapat bayaran ang manggagawa para sa overtime nito ng karagdagang 25% ng basic wage kada oras sa regular na sitwasyon. 

Halimbawa, kung ang basic wage ng manggagawa ay QR100 kada oras, QR100 x 0.25 = QR25, ibig sabihin, ang magiging bayad kada oras na overtime ay QR100 + QR25 = QR125.

Samantala, kung ang manggagawa ay nagtatrabaho sa mga oras na nasa pagitan ng 9:00 PM – 3:00 AM, ang dagdag na bayad para sa overtime ay magiging 50% ng kanyang basic wage kada oras. Sa parehong halimbawa, QR100 x 0.50 = QR50, ibig sabihin ang overtime pay ay magiging QR100 + QR50 = QR150. Hindi po kasama sa sitwasyong ito ang mga manggagawa na sadyang ganitong oras ang ‘shift’ nila.

Paano naman kung pinagtrabaho ng Friday o sa araw ng takdang day-off?

Marami rin ang nagtatanong at sumasangguni ng kanilang problema na ‘anila ay pinapatrabaho sila ng Biyernes o kung kelan dapat sana ay day-off nila. Ito po ba ay illegal or kung hindi man illegal, magkano ba dapat ang bayad?

Ayon sa Article 75 ng Qatar Labor Law, karapatan nating mga manggagawa ang magkaroon ng araw ng pahinga (day-off) at least isang araw kada linggo (kadalasan ay Biyernes) na hindi bababa sa 24 magkasunod na oras (one calendar day). 

Kapag pinagtrabaho ang manggagawa sa araw ng pahinga nito, ito po naman ay pinapahintulutan ng batas sa mga sumusunod na sitwasyon: 

  • Sa regular na day-off halimbawa Biyernes, may kapalit na araw ng pahinga (compensated) na ang ibig sabihin ay – babayaran pa rin ng kumpanya ang manggagawa katumbas ng basic daily wage nito at papalitan ng ibang araw ang araw ng pahinga (day-off).
  • Sa mga national holiday naman, wala po itong kapalit na araw ng pahinga at kailangang bayaran ang manggagawa ng dagdag na 150% ng basic daily wage nito. Halimbawa, kung ang basic daily wage ay QR100, QR100 x 1.50 = QR150, ibig sabihin ang dapat sahurin ng manggagawa ay QR100 + QR150 = QR250 kada araw kung pinagtrabaho sya sa mga national holidays na itinakda ng gobyerno ng Qatar.
  • Tandaan na hindi rin dapat lumagpas sa dalawang (2) magkasunod na araw ng pahinga (day-off) ang pagpapatrabaho sa manggagawa.

Ngayong alam na po natin ang karapatan ng mga manggagawa alinsunod sa Qatar Labor Law, kapag ang mga ito ay hindi nasusunod sa inyong mga kumpanya ay maaari po kayong sumangguni sa Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs (MADLS).
Mas mainam pong maunang sumangguni muna sa tanggapan ng ating POLO para makahingi ng karagdagang payo at assistance sa pagsangguni ng problema sa kaukulang awtoridad.

Kung kayo po ay may mga katanungan o kaya nais nyo humingi ng paliwanag para sa anumang issue na inyong kinakaharap, maaari po kayong magsulat o email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..