Kelan ba dapat sagutin ng employer ang travel ticket ng employee?

Written by Ressie Fos
  • Pinterest

Nasa POLO-OWWA ako kanina para kumuha ng OEC, at napa-wow ako sa bilis ng serbisyo, bagamat manual pero wala pang isang minuto ay tapos na ang transaction. Malaking bagay na itago po natin ang lumang OEC at ipakita ito pag ikaw ay kukuha ulit.

Nagkataon naman, merong dalawang kababayan na dumudulog kaugnay sa kanilang mga katanungan tulad ng mga sumusunod:

Bagamat nagbigay ako ng paliwanag kanina para sa dalawang kababayan ay nais kong ulitin ang sinabi ko kanina para mabasa ng iba pang may pareho ding tanong:

Sagot daw ba dapat ng employer ang plane ticket para sa pagbakasyon? 

Sagot: Ang employer ay oblilgado lamang na bayaran o sagutin ang travel ticket sa unang pagpunta dito sa Qatar at sa pag-uwi sa Pilipinas (kung ikaw ay hired galing sa Pinas) sa pagtapos ng iyong kontrata. Obligado rin syang bayaran ang iyong travel ticket sa pagbakasyon, KUNG ITO AY NAKASULAT SA KONTRATA.  Meaning, kapag wala sa provision ng contract ang pagsagot ng employer sa iyong travel ticket para sa bakasyon, at ang kontrata ay iyong tinanggap at pinirmahan, this means, hindi maoobliga ang employer na sagutin ang iyong travel ticket para sa iyong bakasyon.

Sagot mo ang sarili mong travel ticket pag ikaw ay umalis kaagad sa trabaho or employer mo, or mag resign bago pa man matapos ang iyong kontrata ng wala namang legal na dahilan.