Karapatan ng mga Babaeng Manggagawa

Written by Ressie Fos - UFOQ Chairman
  • Pinterest

Alam nyo ba na ang Qatar Labor Law ay nagbibigay din ng pantay na karapatan para sa mga babaeng manggagawa? Narito ang ilan sa mga dapat nating malaman.

Sweldo at Klase ng Trabaho

Ayon sa Article 93 ng Qatar Labor Law, pareho lang dapat ang sweldo ng mga babae sa mga lalakeng manggagawa sa parehong position at ginagawang trabaho. Pareho rin dapat ang kanilang karapatan para sa mga pagsasanay at promosyon.

Samantala, may espesyal din na karapatan ang mga babaeng manggagawa. Ayon sa Aricle 94 ng Qatar Labor Law, hindi dapat itinatalaga ang mga babaeng manggagawa sa mga trabahong delikado at maaari nilang ikamatay, makakasira sa kanilang moralidad, at iba pang klase ng trabaho alinsunod sa panuntunan ng Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs.

Maternity Leave 

Ayon sa Article 96 ng Qatar Labor Law, ang isang babaeng manggagawa na nakapagtrabaho na sa kumpanya ng isang taon ay mayroon...

Read more: Karapatan ng mga Babaeng Manggagawa

Mga Klase ng Kontrata ayon sa Qatar Labor Law

Written by Ressie Fos - UFOQ Chairman
  • Pinterest


Sa pagkabisa ng Qatar Law No. 21 of 2015, (regulating the entry, exit and residency of expatriates), o pede ring tawagin na migration o residency law, marami pa rin ang tila nalilito sa pagtawag ng ‘labor law’ sa batas na ito. Ang totoo, hindi po labor law itong Law 21 of 2015, dahil ang Qatar Labor Law ay tumutukoy sa Law No. 14 of 2004 as amended, bagamat magkaugnay ang dalawang batas lalong-lalo sa aspeto ng ‘sponsorship’.

Isa sa importanteng pagbabago sa Law No. 21 of 2015 ay ang pagtanggal sa tinatawag na NOC (No Objection Certificate) na pumapayag sa manggagawa para makalipat sa ibang kumpanya o employer. Subalit ang nasabing pagtanggal ng NOC ay naaayon sa klase ng kontrata, kung kaya’t importanteng malaman natin kung ano ba ang napapaloob sa mga klase ng kontrata na nakasaad sa Qatar Labor Law.

Ano ang mga klase ng kontrata?

May dalawang (2)...

Read more: Mga Klase ng Kontrata ayon sa Qatar Labor Law

Takdang Haba ng Oras ng Pagtatrabaho

Written by Ressie Fos - UFOQ Chairman
  • Pinterest

Takdang Haba ng Oras ng Pagtatrabaho

Marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagtatanong tungkol sa tamang oras ng pagtatrabaho ayon sa Qatar Labor Law.
Ayon sa Article 73 ng Qatar Labor Law, ang standard na haba ng oras ng pagtatrabaho ay dapat hindi lalagpas sa 48 oras kada linggo, maliban na lamang sa buwan ng Ramadan kung saan ang oras ay pinaiksi sa 36 oras kada linggo.

So ilang oras ba dapat magtrabaho kada araw ang isang OFW?

...
Read more: Takdang Haba ng Oras ng Pagtatrabaho

Qatar Law No. 21 of 2015: Saklaw ba ng batas ang mga Household Services Workers?

Written by Ressie Fos
  • Pinterest

Dahil na rin sa ibang nababasa natin sa social media kaugnay sa batas na ito na tila misleading, tulad na lamang halimbawa na paulit-ulit na pagtawag sa batas na ito na new labor law, marami tuloy sa ating mga kababayan ang naguguluhan pa rin. 

Halimbawa, may nagtanong kung itong Law No. 21 of 2015 ba ay sumasaklaw din sa mga nagtatrabaho sa mga bahay (Household Service Workers) tulad ng mga katulong, yaya, driver, at iba pa. Ang sagot po natin...

Read more: Qatar Law No. 21 of 2015: Saklaw ba ng batas ang mga Household Services Workers?